Blogs

Types of People During Quarantine

#TeamBahay ka ba or #FrontlinerHero? Alin ka man sa mga ito at may iba't iba man tayong pinagkakaabalahan, sama-sama pa rin nating labanan ang COVID-19 kahit nasaan pa tayo!

On by Kimstore Enterprise 0 Comments